Datalot.pl

Projekty Fundacji

W działalności non-profit Fundacji skupiamy się na zbieraniu i interpretowaniu danych, dając dostęp do wiedzy i statystyk pomocnych zaangażowanym obywatelom i aktywistom, którym zależy na budowaniu inkluzywnego, równego, społeczeństwa obywatelskiego.

Gender Equality Report ‐ Raport o równości płci w zarządach podmiotów gospodarczych w Polsce

W trakcie realizacji

Równość płci jest to istotna ze względu na fakt, że zarządy są odpowiedzialne za decydowanie o kierunku strategicznym i finansowym organizacji, a także za wykonywanie innych funkcji kierowniczych. Większa równość płci w zarządach może przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji płci w świecie biznesu, a także do zwiększenia reprezentacji kobiet w decyzjach strategicznych.

W ramach projektu przygotowywany jest barometr równości zatrudnienia z zarządach, który pozwala obserwować postępujące zmiany w zakresie zwiększania zatrudnienia i osiągania parytetu płciowego w organizacjach gospodarczych działających w Polsce.

Przeglądarka danych o fundacjach, stowarzyszeniach i podmiotach gospodarczych

W trakcie realizacji

Dane o podmiotach takich jak fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze w Polsce mimo, że są publicznie dostępne to są rozproszone w wielu miejsach. Od danych rejestrowych, przez sprawozdania finansowe, otrzymaną pomoc publiczną, udział w przetargach, po informacje o statusie VAT przesiębiorstw.

W ramach projektu przygotowywana jest łatwa w obsłudze, kompleksowa wyszukiwarka, która umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich publicznie dostępnych informacji o podmiocie wraz z interpretacją i wizualizacją tych danych.

Masz pomysł na projekt? Napisz do nas