Datalot.pl

O Fundacji - misja organizacji

Fundacja Otwarte Państwo została zarejestowana w 2021 roku jako organizacja non-profit, której celem byłoby wykorzystanie potencjału założycieli i zebranych wokół organizacji wolontariuszy do realizacji celów:
Organizowanie lub wspieranie projektów promujących idee i inicjujących nowe projekty Fundacji.
Upowszechnianie otwartego dostępu do danych z sektora publicznego.
Tworzenie bezpłatnych publikacji zawierających zrozumiałe interpretacje masowych zbiorów publicznych danych.
Promowanie postaw prospołecznych, w szczególności integrowanie społeczności aktywistów w ramach Fundacji.
Tworzenie narzędzi pomagających w zrozumieniu danych obywatelom i innym organizacjom non-profit.

Projekty Fundacji

O naszych dotychczas zrealizowanych projektach i tych, które są w trakcie realizacji przeczytasz tutaj.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie za rok 2021, kiedy została utworzona fundacja zostanie opublikowane w październiku 2022 r.